Ksamil – Syri I Kaltër

syri i kalter. 12 agosto 2019.