Olympos – Thessaloniki

thessaloniki, demetriadis street. 11 agosto 2018.