Olympos – Thessaloniki

thessaloniki, demetriadis street. 11 Agosto 2018.